W razie jakichkolwiek pytań prosimy o przesyłanie wiadomości za pośrednictwem:

-> E-maila: na adres bionty.mb@gmail.com

-> Instagrama: poprzez wiadomość prywatną na oficjalny profil sklepu – instagram.com/bionty_mb

-> facebooka: poprzez wiadomość prywatną na oficjalny profil sklepu – facebook.com/bionty.art